John Omond nikdy nebyl Mucha. Alfons Mucha nebyl jeho příbuzný.

Pokrevní příbuzenství neúspěšného bankéře a významného umělce, kterým byl Alfons Mucha bychom hledali jen stěží.

Jak šel čas s Johnem Omondem Muchou

Historie zrady jména rodu a následný boj o neoprávněné dědictví

Významný český a světový malíř Alfons Mucha měl dvě děti, syna Jiřího a dceru Jaroslavu. Jiří Mucha byl celkem dvakrát ženatý. V druhém manželství, s Angličankou Geraldinou Thompson, s níž se seznámil během druhé světové války v Londýně se narodil Jan Marek Mucha. Jiří Mucha měl velké množství známostí a mimomanželských poměrů, stejně tak i Geraldina, se kterou od 70. let již prakticky vůbec nežil. V každém případě Geraldina ještě před těmito událostmi v 1948 porodila syna Jana Marka Muchu.

V roce 1966 Jan Marek, po hádkách s Jiřím, odchází do Anglie, kde si nechává změnit jméno na John Marcus Omond a zatracuje tak jméno rodu Mucha. John Omond totiž, jak vědělo široké okolí rodiny, není biologickým synem Jiřího Muchy. Není tedy vnukem Alfonse Muchy a s rodinou Mucha má toho pramálo společného. Otcem Johna Omonda je filmový režisér Vladimír Čech, kterému Jiří psal scénáře k filmům. Tento fakt Jiří Mucha uvedl ve svém písemném prohlášení, v němž rovněž uvádí, že si nepřeje, aby po něm John dědil jakékoliv obrazy, peníze nebo autorská práva. Avšak plán Johna Omonda byl daleko promyšlenější, než by se zdálo, a nakonec celý odkaz po Alfonsi Muchovi byl sprostě vyveden do podivného trustu v Lichtenštejnsku, kam ho společně se svou matkou John Omond ukryl.

John Omond tedy není vnuk Alfonse Muchy a nikdy jím nebyl. Nebyl totiž synem Jiřího Muchy a Omondovy údajné nároky na díla, včetně nároků na Slovanskou Epopej vycházejí z pochybných machinací po smrti Jiřího Muchy – muže, který se o svého nevlastního syna staral jako o svého.

Časové souvislosti

Odkryjte celou historii dědice s falešnou krví, který se dostal k majektu a právům po jednom z nejslavnějších českých umělců. Tak šel čas s Johnem Omondem:

Preloader

Kauzy

Všechny kauzy

Dokumenty

Notářské zápisy, osobní korespondence a další dokumenty.

Prohlášení o pravém otci Johna Omonda

Deklarace Jiřího Muchy o skutečnosti, že není otcem Johna Omonda ze 14. září. V prohlášení rovněž Mucha uvádí, že si nepřeje, aby po něm John cokoliv dědil.

Listina o přejmenování Johna Omonda

Listina o přejmenování Jana Marka Muchy na Johna Marcuse Omonda z 25. 8. 1970. Jak se zbavil jména Mucha a odvrátil se od rodiny.

Další dokumenty

Z médií

Chci se podělit o informace

Formulář