V průběhu roku 1989 Jiří Mucha intenzivně hledá cestu jak vydědit Johna Omonda i legálně. Jiří Mucha ze slušnosti nikdy neudělal právní kroky k tomu, aby byl legálně John Omond prohlášen za nevlastního syna Jiřího. Avšak vůle Jiřího byla taková, že John Omond se nesmí dostat k dědictví. 

Notářský zápis z 13. 5. 1989 a 12. 9. 1989 z jednání s Jiřím Muchou – snaha vypořádání dědictví (hledá cestu jak přátelům odkázat movité věci)

S přibývajícími roky Jiří stále intenzivněji hledá cestu jak zajistit, aby rozsáhlé umělecké sbírky a autorská práva padla do správných rukou. Ví, že si nepřeje, aby dědil John, ovšem právní cesty na jeho vydědění v té době nebyly. Jednou z cest, kterou mu nabídla JUDr. Dagmar Burešová bylo využít kupní nebo darovací smlouvy pro své nejbližší.